LITE BOKTIPS

Jag har läst ett antal böcker som på ett eller annat sätt berör ämnet aortadissektion. Det finns väl egentligen ingen speciell bok som handlar enbart om aortadissektion. Däremot finns det böcker i angränsande ämnen som direkt påverkar och bidrar till en aortadissektion. Att skaffa sig kunskap om vad som pågår är en oerhörd fördel. Du kommer att ha glädje i detta när Du kommunicerar med läkare och diskuterar med dessa. Du vet på ett helt annat sätt vad Du pratar om och Du kommer också att få lite lättare att läsa Dina egna sjukhusjournaler (de har Du rätt att begära ut). Jag kan tillägga att det finns en mängd böcker skrivna populärvetenskapligt om blodtryck och kolesterol. Dom flesta är på engelska, men min bok kommer att vara på svenska. Det går mycket bra att ta sig igenom dessa ändå utan att ha engelska som modersmål. Det jag presenterar är ett urval av vad jag själv har läst.

Min egna bok

Den är just nu under produktion och jag räknar med att vara klar till hösten/vintern med denna. den kommer att vara en självbiografi inte allt för djupgående, men för att skapa förståelse om vad som ledde fram till min dissektion. Sedan kommer den att handla om vad som hände mig efter dissektionen och min väg tillbaka till ultralöpningen. Jag vill visa att man inte är körd, för att man åkt på en aortadissektion.

Blodtryck

En läkare Dr Janet Brill, som jag nämnde under avsnittet om blodtryck, har skrivit om hur man kan sänka sitt blodtryck på naturlig väg genom vettig kost och utan att använda mediciner. Även om den är lite mer åt det vegetariska hållet(och jag är inte vegetarian), är den klart läsvärd. Den innehåller ett 10-punktsprogram som beskrivs i detalj och en hel del fina matrecept. Rekommenderas. Även en icke-vegetarian får en hel del aha-upplevelser med denna bok.

Om Du vill läsa mer eller köpa boken på amazon.com.

 

Blodfetter (kolesterol)

Samma författare - Janet Brill - har också skrivit en bok om att sänka sitt kolesterol och är i princip av samma stuk som boken blood pressure down.

Om Du vill läsa mer eller köpa boken på amazon.com.

Aorta

Denna bok som egentligen är berättlesen om Robert Epps och hans resa- Robert har överlevt en dissketion i 17 år . Men han tar upp en del aortakunskap och förklarar vad en aortadissektion och en aortaaneurysm är. Det finns även en sektion med lite förklaringar av termer inom detta område. Lite åt det hållet min egna bok kommer att läggas upp.

Om Du vill läsa mer eller köpa boken på amazon.com.

Läkare och patienter

Jerome Groopman har skrivit en intressant bok om hur läkare tänker. Denna bok finns även utgiven på svenska. Han trycker på ett känsligt ämne med att ställa för snabba och ibland direkt felaktiga diagnoser och visar på hur lätt detta kan vara. Många diagnoser ställs felaktigt på grund av tidsbrist, genom att ta reda på lite mer kan den riktiga diagnosen ställas.

 

Läs mer eller köp från Amazon.com eller den svenska versionen på AdLibris.

Som patient kan det också vara svårt att avgöra vad som är bäst för en själv. Jerome Groopman som skrivit boken jag nämnt innan har även författa en bok utifrån patientens perspektiv och skall ses som ett hjälpmedel för patientetn att kunna avgöra sin situation och vad som är bäst.

Om Du vill läsa mer eller köpa boken på amazon.com.

Mediciner

Läkemedel är i grunden framtagna för att ge sjuka ett bättre och drägligare liv. Att minska symptom eller ta bort dessa. Nackdelen med läkemedel är att de har biverkningar. Mer och mer idag har flera börjat ifrågasätta om alla dessa läkemedel verkligen är nödvändiga. En väldigt omdebatterad grupp är läkemedelsgruppen statiner, som är ett blodfettssänkande (kolesterolsänkande) läkemedel. Statiner är ökänt för sina bíverkningar och ifrågasätts allt mer som läkemedel. Dr. Barbara H Roberts har skrivit en intressant bok i detta ämne. Där hon också pekar på hälsosammare alternativ.

Om Du vill läsa mer eller köpa boken på amazon.com.

Berättelser

Benjamin Carey berättar om sin aortaaneurym. Oron vid beskedet och inför operationen. Även om det inte rör sig om en aortadissektion, känner jag igen mig väldigt mycket i hans berättelse. Han berättar även hur han lyckades springa New York marathon ett år senare. Denna berättelse har inspirerat mig till att också kunna genomföra en mara innan min ettårsdag. My re-brithday och jag gjorde det också. Tack Benjamin!

Om Du vill läsa mer eller köpa boken på amazon.com.

Detta var endast ett axplock för Dig som vill veta mer om faktorerna som kan orsaka aortadissektion, såväl som aortaaneurysm. Och det finns som sagt mycket mer att läsa, dock på engelska. Min bok kommer naturligtvis vara på svenska.