HÖGT BLODTRYCK

Ett normalt blodtrycks anses vara ett blodtryck på 120/80 – 130/90 mm Hg. Ett normalt blodtryck varierar beroende på din hälsa och din fysiska kondition. Och vad som anses vara ett normalt blodtryck kan också skilja sig från person till person. Men ovanstående siffror är i vilket fall något att gå efter. Mäter du ditt blodtryck hemma med hjälp av en blodtrycksmätare och mäter över det som anses vara normalt så bör du kontakta en läkare.

Högt blodtryck är en av våra mest förekommande krämpor och det är väl också den mest medicinerade av våra åkommor. Ungefär var fjärde vuxen svensk har förhöjt blodtryck. För drygt hundra år sedan var högt blodtryck väldigt sällsynt. Idag desto vanligare. Många anser idag att vår förändrade livsstil och våra förändrade kostvanor är de största bovarna till högt blodtryck. Det har skrivits högvis med böcker och spaltkilometrar i tidskrifter samt på Internet. Högt blodtryck går också under benämningen hypertoni. Motsatsen till högt blodtryck - lågt blodtryck kallas för hypotoni.

Bilden ovan har jag tagit från webbplatsen högtblodtryck.com

Man får väl kanske inte se allt för svart/vitt på dessa värden. Detta med högt blodtryck är ju också ganska individuellt. Ett högt blodtryck är på sikt en mycket farlig sjukdom. En del går omkring och vet inte ens om att de har högt blodtryck, för de känner inget. Detta gör att effekterna av högt blodtryck därför kan få "arbeta ifred" med sin destruktiva verksamhet. På sikt leder högt blodtryck till hjärt- och kärlsjukdomar, som hjärtinfarkt och stroke, som många gånger kan ha en dödlig utgång. I mitt fall ledde det till en aortadissektion också ett direkt livshotande tillstånd.

Blodtryck är så vanligt idag att många rycker på axlarna och kör vidare. Därför att alla andra har ju högt blodtryck och att det är väl inget märkvärdigt med detta. NEJ! Säger jag. Högt blodtryck får aldrig underskattas. Det är dessutom en åkomma som är lätt att mäta sig till och faktiskt ännu lättare att behandla. Både med och utan mediciner. Högt blodtryck är en folksjukdom.

Vad är det då som orsakar ett för högt blodtryck? Det finns väldigt många faktorer till detta som finns att hitta i det sätt vi äter och hur vi lever våra liv. En enkel tumregel är att ju mindre aktiv du är, ju mer skräpmat du äter och ju mer du stressar, desto högre blir ditt blodtryck. Att ett blodtryck då och då sticker upp i värde tillfälligt är ingen fara, men när blodtrycket får ligga på en hög nivå under en längre tid. Det är då som det börjar bli riktigt farligt. Jag tänker inte göra en detaljerad djupdykning i orsaker (vilket är ganska lätt) och hur man får ner ett för högt blodtryck. Men jag vill ändå stanna upp här lite för att beta av ämnet och nämna de absolut vanligaste faktorerna och de vanligaste sätten att behandla ett högt blodtryck. Jag tror att det mesta här inte är några större nyheter för de flesta. Detta med blodtrycket är ändå mycket viktigare än vad många kan tro och det var det höga blodtrycket som faktiskt höll på att kosta mig livet. Förut har andra (och även jag) på ett sådant där lite skämtsamt sätt sagt till en person som brusar upp eller är uppe i varv. "Men Du! Tänk på blodtrycket nu!" Kanske med ett litet diskret leende på läpparna. Detta är något man ofta säger, vilket också tyder på att gemene man (eller kvinna) inte tar riktigt allvarligt på detta eller helt enkelt inte förstår hur allvarlig denna sjukdom är. Jag känner att jag vill få Dig som läser detta att komma till insikt (om Du inte redan har gjort det). Därför denna lilla genomgång.

Lågt blodtryck

Innan jag går vidare med detta skall jag bara nämna lite om för lågt blodtryck - hypotoni. Normalt sett är ett lågt blodtryck inte lika farligt som ett högt, men blodtrycket får ju inte heller vara för lågt eftersom kroppens organ och vävnader då inte kan få en tillräcklig försörjning av blod, syre och näringsämnen. Lågt blodtryck är när blodet har problem att komma fram och ut till hela kroppen på grund av att hjärtat pumpar svagt och blodkärlen misslyckas med att transportera blodet på grund av att det inte uppstår ett tillräckligt tryck. Detta är givetvis farligt då vissa vitala och viktiga organ i kroppen kan bli utan syre som transporteras med blodet. Det är lätt att glömma bort de som har lågt blodtryck och för en del kan detta bli riktigt besvärande.

Symptomen för lågt blodtryck är att man kan känna sig snurrig eller uppleva yrsel, det är vanligt att svimma vid ett för lågt blodtryck, du kan känna av ett lågt blodtryck också genom att du känner dig ofokuserad eller saknar brist på koncentration. Andra symptomen är: dimmig syn, kall i händer fötter, blek hud, törstig, illamående. En person som lider av lågt blodtryck kan ha ett blodtryck på 90/60 eller mindre. Notera att detta gäller för vanliga personer. Elitidrottare med en låg vilopuls räknas till en annan skala och man bör inte vara orolig om man idrottar ofta och har ett blodtryck på 90/60 (det drabbar även mig ibland).

Personer med lågt blodtryck kan göra lite olika saker för att öka sitt blodtryck. En väldigt enkel sak du kan göra redan idag är att se till att få i dig mycket salt. Salt är känt för att öka blodtrycket hos människor, det är billigt och lätt att få i sig för mycket salt. Men du som har lågt blodtryck behöver inte oroa dig av för att få i dig för mycket. Börja salta din mat, dina ägg eller är väldigt salt godis för att bli kvitt med ditt låga blodtryck. Se till att drick mycket vatten, är Du hemma se till att alltid ha tillgång till ett glas vatten. Är Du ute på stan, på jobbet eller i skolan, ta med dig en vatten flaska så att Du ständigt har tillgång till vatten. Kostmässigt bör du tänka på att få i Dig mycket grönsaker, kyckling, fisk och fullkorn.

Det finns ett par olika mediciner och läkemedel som kan användas av dig som har ett alldeles för lågt blodtryck. Den vanligaste läkemedlet mot lågt blodtryck är Fludrokortison som har syftet att behålla vatten i kroppen och på det viset bidra till att blodtrycket höjs.

Vad orsakar högt blodtryck?

Som jag berört innan, så är högt blodtryck väldigt mycket en livsstilssjukdom och det finns en rad olika faktorer som orsakar högt blodtryck

Levnadsvanor

Det är ju inget nytt och okänt att vår livsstil är en mycket stor bov i detta sammanhang. Det har hur mycket forskning som helst påvisat. Jag tror nog också att detta är ganska känt inom lekmannaleden. Det är väldigt många faktorer som bidrar till högt blodtryck. Ibland kan det vara en enstaka faktor, men oftast är det flera faktorer som samverkar. Det är svårt att enbart peka ut en enda faktor. Men är är några (det finns säkert flera):

- Ålder

- Rökning

- Stress

- För lite motion/rörelse

- Övervikt

- Andra sjukdomar, t.ex diabetes

- Biverkningar av mediciner

- Ärftlighet

Jag behöver nog inte gå in och förklara varje enskild punkt här. De talar ju för sig själva. Och i de flesta fall, är det till och med flera faktorer som samverkar. Men i detta utdrag av möjliga orsaker (det finns flera) så är det ganska lätt att dra slutsatsen att skaffa sig ett högt blodtryck är inte särskilt svårt. det är inte heller särskilt svårt och se att flera av dessa nämnda orsaker, hänger starkt samman med den livsstil vi har idag och att denna välfärdsåkomma var sällsynt för över hundra år sedan.

Kost

Det finns även kost som också gör att blodtrycket sticker iväg uppåt. Men det finns också specifik kost som höjer blodtrycket:

 

Salt är en allmänt känd blodtryckshöjare. Idag får de flesta i sig väldigt stora mängder av salt, då det ingår i mycket av det vi stoppar i oss, framför allt i färdig snabbmat. Natriumet i saltet som är en elektriskt laddad partikel binder vatten som gör att det drar ut vatten i vävnaderna och ut i artärerna. Detta gör att blodvolymen ökar. När blodvolymen ökar, måste hjärtat pumpa mer för att få runt den ökade volymen och därmed ökar trycket mot blodkärlens väggar. Priset blir att kroppen kompenserar och gör väggarna tjockare, vilket innebär att genomflödet i kärlen blir högre på grund av mindre diameter på blodkärlen och därmed höjer blodtrycket. Överflödig vätska stannar kvar i kroppen och allt inte går ut via urin och svettning. Detta ökar också blodtrycket.

Kolhydrater är ett måste för kroppen och vår hjärna måste ha kolhydrater för att fungera. Men inte hur mycket som helst. Vi äter idag alldeles för mycket. Dess söta smak får oss att kanske välja kolhydratrikt föda i första hand. När man äter mer kolhydrater än vad kroppen hinner med att bryta ner och använda, lagras överskottet kvar i kroppen som fett. Detta ökar kroppsvikten, hjärtat får pumpa mer och blodtrycket ökar. Lakrits, kaffe och alkohol i stora mängder är också fina blodtryckshöjare, för att inte prata om nikotinen. Nikotin drar ju ihop kärlen, vilket medför förhöjt blodtryck. Det är ju bara en av många orsaker till att hålla sig borta från tobaken.

Högt blodtryck av vita rockar

Många får högre blodtryck av (omedveten) stress vid sjukvårdskontakter. Detta brukar kallas ”vitrockshypertoni”, alltså högt blodtryck av att se vita sjukvårdskläder. Problemet är vanligt: hela 10-15% av dem som får diagnosen högt blodtryck efter mätningar på en sjukvårdsmottagning visar sig vid hemmamätningar och heldygnsmätningar ha normalt blodtryck. Har man bara ”vitrockshypertoni” har man ungefär samma risk för hjärtsjukdom som andra med normalt blodtryck. Man behöver alltså inte blodtrycksmedicin då – men man kan få det i onödan!

Det finns alltså all anledning att göra en självrannsakan utifrån vad som orsakar ett högt blodtryck och vidta mått och steg för att undvika högt blodtryck.

Vad är symptomen?

Ofta så märker den som har högt blodtryck inledningsvis inga symptom. Den drabbade kan till och med gå i flera år utan att ens lägga märke till det. Högt blodtryck är också så lömskt att det kan gömma sig bakom andra tillstånd och smyger sig på genom att inte visa symptom i början. Det kan därför vara svårt att veta om ett förhöjt blodtryck är tillfälligt eller mer permanent och kan också ha att göra med vad man har gjort. Med andra ord kan blodtrycket variera med dagliga aktiviteter dag för dag. Ett förhöjt blodtryck kan ju också komma "på köpet" i samband med andra sjukdomar.

Men allmänna symptom kan vara ständigt återkommande huvudvärk, trötthet i de lindrigare fallen. Symptomen kan gå över till långvarig eller svårare huvudvärk. Den allmänna tröttheten kan bli så besvärande att den drabbade helt enkelt får det jobbigare att röra sig eller motionera. Hjärtklappning och yrsel kan också stöta till. Även symptom som illamående, domningar i händer, armar och ben är ganska allvarliga signaler. Om ett högt blodtryck inte behandlas är risken synnerligen stor att utveckla hjärt- och kärlsjukdomar. Hjärtstopp eller stroke orsakas oftast av ett högt och eller dåligt behandlat blodtryck. Konsekvenserna av att gå med högt blodtryck utan behandling kan bli betydligt allvarligare än de lindriga symtomen. En annan livshotande konsekvens av ett högt blodtryck som fått pågå under en lång tid är aortadissektion eller aortaaneurysm. I mitt fall var aortadissektionen orsakad av ett alldeles för högt systoliskt blodtryck under en lång tid. Nu kanske Ni förstår vart jag vill komma.

Hur ställer man diagnosen?

Det bästa sättet att ha kontroll på detta är att ha regelbundna läkarbesök. Gå till läkaren en gång om året och få en ordentlig kontroll på kroppen. Vi utför mycket kontroller på årsbasis av det mesta, men vi slarvar med att kontrollera oss själva. Ett blodtryck är mycket enkelt att mäta för vårdpersonal. Blodtrycket mäts med en blodtrycksmanschett runt armen. Det är enkelt att konstatera vilket blodtryckvärde patienten har. Men det kan ibland bli lite lurigt att avgöra huruvida en person har högt blodtryck konstant eller inte. Det finns som Ni har sett många parametrar att ta hänsyn till.

Blodtrycksmätning

Blodtrycket kan antingen mätas manuellt med en manschett och stetoskop eller med hjälp av en automatisk blodtrycksmätare som själv känner av trycket i armen. Det finns två huvudtyper av blodtrycksmätare. Manuella blodtrycksmätare och digitala blodtrycksmätare. De manuella kräver att man lyssnar på blodet med stetoskop samtidigt som manschetten töms på luft. De automatiska eller digitala blodtrycksmätarna mäter elektroniskt och visar resultatet på en display. Den senare modellen är lättare för lekmannen att använda och har även användbara funktioner att tillgå. Mätresultaten från dessa är med dagens moderna teknik ganska väl tillförlitliga, minst lika tillförlitliga som en manuell blodtrycksmätning.

Blodtrycksmätning går ut på att kontrollera det högsta och det lägsta trycket i en pulsåder. Det spelar ingen roll om man ska mäta högt eller lågt blodtryck då det görs på samma sätt. En manschett fästs runt armen och fylls sedan med luft. När manschetten klämmer åt runt armen stryps blodflödet. Därefter lättas trycket sakta, så att blodet kan börja cirkulera igen. När blodet väl börjar flöda ger det ifrån sig ett mycket litet ljud. Vid den punkten kan man mäta det systoliska trycket. När manschetten släppt ut all luft och blodet flödar fritt kan man mäta det diastoliska trycket. Dessa värden registreras sedan och utefter det avgörs om man har högt, lågt eller normal blodtryck.

 

Den digitala blodtrycksmätaren som visas på bilden är en Omron R6 (den mätare jag själv använder). Den fästes på handleden och har en sensor som känner av att mätaren befinner sig i höjd med hjärtat innan den börjar mäta. Den kan även indikera arytmier (oregelbundenhet) i hjärtat, men den ställer ingen diagnos!! Den talar bara om att det under mättillfället funnits en arytmi. Det behöver inte vara ett hjärtflimmer, utan kan helt enkelt vara ett dubbelslag. För att utreda vad som orsakat arytmin, krävs ett EKG. Men denna mätare är väldigt tillförlitlig och lämpar sig ypperligt för hemmabruk. I och med den är liten, kan den lätt tas med på en resa.

Vad kan högt blodtryck ställa till med?

Jag har redan berört detta. I mitt fall så höll detta på att kosta mig livet i form av en aortadissektion. Och min behandling idag och en biljett till ett längre liv består helt enkelt i att hålla ner blodtrycket, för mig har det blivit en fråga om överlevnad. Långvarigt och/eller obehanadlat högt blodtryck är en språngbräda till hjärt- och kärlsjukdomar som aortadissketion, hjärtinfarkt, hjärtstopp, stroke m.fl. Sjukdomar med i många fall dödlig utgång eller men för livet. Det finns framtaget en "Score-skala" som anger hur risken för hjärt- och kärlsjukdomar ökar. Denna används idag för att utvärdera en persons benägenhet för att utveckla hjärt- och kärlsjukdomar och sambandet med denna utökade risk där faktorerna ålder, systoliskt blodtryck, kolesterolvärde och rökning vägs in. Bilden talar för sig själv.

 

Med andra ord högt blodtryck skall inte ignoneras eller underskattas - det skall behandlas och det kan kosta dig livet om du inte gör något åt det! Hårda ord - men det är kalla fakta!

Hur behandlas högt blodtryck?

Högt blodtryck är egentligen ganska lätta och behandla och det kan göras på flera fronter.

Livsstil

Ett högt blodtryck är trots allt ganska enkelt att upptäcka och diagnostisera. Hur behandlingen av detta skall genom föras är också ganska enkelt och ingen rocket science, men ändå är det så svårt. Här finns stora likheter med att gå ner i vikt. Principen att ta in mindre energi än vad man gör av med är ju så busenkel, men ändå är det så svårt att genomföra. Nyckeln till framgång i båda fallen är att ändra livsstil och levandsvanor. Men det är oerhört svårt att bryta åratal av inarbetade vanor och det krävs en hel del disciplin och tålamod för att göra det. När det gäller livsstilsförändringar så finns det inga snabbfixar. Det är en process som kan ta lång tid - kanske flera år. Men en sak är säkert - det är värt besväret. Det är bara att fråga de som har gjort den resan. att gå ner i vikt är inte svårt, men att behålla sin viktnedgång är desto knepigare, eftersom det också kräver en annan livsstil. Jag kan här sammanfatta några stolpar i dessa punkter. Om de kan betas av är oerhört mycket vunnet och dina aktier är klart förbättrade.

Att gå på regelbundna läkarbesök och själv köpa en egen blodtrycksmätare. De kostar inte skjortan idag och är verkligen en bra investering.

Kost

När det gäller kost är grundregeln att skippa skräpmat och då menas här snabbmat och halvfabrikat som innehåller mycket salt. Så besöken på Burger King och McDonalds bör dras ner, helst till en nollnivå. Minska kraftigt eller helt intag av chips, godis, läsk. Inte så lätt alla gånger, det är ju typiskt, sådant man gillar. Men det är också stor skillnad på att äta allt detta regelbundet och mot att vid något enstaka tillfälle "synda". Det kan ju också bli en belöning att unna sig sådant. Sammafattningsvis så är det minskning av intaget av salt och kolhydrater och kolhydrater som gäller.

Att dra ner på kaffe och lakrits är också en mycket god idé. Vitlök är en naturlig växt och känd för sina mångsidiga medicinska effekter, men det är en en växt som har en klart blodtryckssänkande effekt. Så att äta mer vitlök är inte alls fel. Kanske inte alltid uppskattat av din omgivning, men din kropp lär jubla. En annan positiv biverkan av vitlök är att denna växt inte är uppskattad av myggor. Det finns även en blodtryckssänkande diet - DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) som innehåller mycket frukt och grönt och en kraftig minskning av salt och animalaiskt fett.

http://www.viktminskning.dk/dashdieten.php

http://dashdiet.org/

Dr Janet Bond Brill är en aktiv läkare och debattör inom kost och friskvård. Hon har författat boken "Blood Pressure down" och tar där upp ett 10 punkters program för att sänka sitt blodtryck. Här kommer en sammanfattning från henne:

  1. Gå ner 5 pounds i vikt (2,5 kg)

  2. - Dra ner på slatet

  3. - Ät bananer

  4. - Ät spenat

  5. - Ät yogurt

  6. - Ät soja

  7. - Ät mörk choklad

  8. - Drick rött vin (OBS! 1-2 glas max!!)

  9. - Ta fyra näringstillskott (Vitamin D3, Coenzym Q10, Fiskolja -Omega 3, vegetabilisk juice)

  10. - Motionera

Hennes bok följer väldigt mycket DASH-dieten. Observera! Att ändra sin kost är endast en delmängd i kampen att få ner blodtryck. Det krävs också livsstilsförändringar. Kosten är dock mer en snabbfix än vad man kan säga om en livsstilsförändring. Men kost och livsstilsförändring ihop är en ganska oslagbar kombination. Jag säger inte att detta är rätt eller fel, det får andra experter avgöra

Bilden nedan visar en del örter som hjälper till att sänka blodtrycket: Hagtorn, rölleka, nypon, valeriana (vänderot), gurkmeja och vitlök.

Medicinering

När blodtrycket är riktigt högt kan det vara en god idé att till till medicinering. Blodtryckssänkande medicin är receptbelagda och måste skrivas ut av läkare. De vanligaste blodtrycksmedicinerna tillhör en av fem grupper: ACE-hämmare, vätskedrivande, kalciumflödeshämmare, alfablockerare, betablockerare och AII-blockerare. Fördelen med medicinering är att de ger resultat väldigt snabbt. Nackdelen är att de har biverkningar.

ACE-hämmare leder till att blodkärlen vidgas och mindre vätskeansamling i njurarna som i sin tur sänker blodtrycket. En vanligt förekommande ACE-hämmare är Enalapril. Namnet slutar ofta på -pril. Vanligaste biverkningen av dessa mediciner är rethosta (10-15% får det).

Vätskedrivande mediciner (diuretika) leder till att njurarna släpper ifrån sig mer vätska till urinen, mängden vätska i blodet minskar därmed och blodtrycket sjunker. Vanliga biverkningar av dessa mediciner är yrsel och trötthet. De kan också ge ökad mängd urinsyra i blodet vilket ökar risk för gikt. Därutöver kan de, särskilt i kombination med betablockare (se nedan), ge ökat blodsocker och därmed ökad risk för diabetes typ 2. Salures, Furix och Lasix är exempel på vätskedrivande mediciner.

Kalciumflödeshämmare verkar genom att vidga blodkärlen i kroppen och därmed sänka blodtrycket. De vanligaste medicinerna här är Felodipin (Plendil), Amlodipin (Norvasc) och Isradipin (Lomir). Namnet slutar alltså ofta på -dipin. Vanliga biverkningar är huvudvärk (i början) och svullnad av vaderna.

Alfablockerare är läkemedel som blockerar alfareceptorer. Alfareceptorer finns bland annat i vissa blodkärl och glatt muskulatur där stimulering leder till kärlsammandragning. Blockerande av dessa receptorer leder därför till att kärlen "slappnar av", motståndet i kärlen minskar och blodtrycket sänks. Vanliga biverkningar är yrsel, huvudvärk, sömnighet, hjärtklappning.

Betablockerare. Dessa mediciner verkar genom att minska hjärtats puls och slagkraft och därmed sänka blodtrycket. Betablockare var tidigare ett vanligt förstahandsval vid högt blodtryck men har på senare år degraderats till andrahandsval, då studier tyder på att de är mindre effektiva på att minska sjukdomsrisk såsom för slaganfall. De används dock fortsatt ofta vid andra samtidiga sjukdomar såsom kärlkramp och hjärtsvikt, där de har andra positiva effekter. Vanliga mediciner i denna grupp är Metoprolol (Seloken), Carvedilol och Atenolol (Tenormin). Vanliga biverkningar är trötthet och kalla händer/fötter. De ger också ibland mardrömmar och nedsatt potens. En liten tendens till viktökning kan ses. Särskilt i kombination med vätskedrivande kan de ge ökat blodsocker och därmed högre risk för typ 2 diabetes. De som tränar, speciellt intensiva sporter, kommer att ha stora problem med att få upp sin puls och bör kanske hitta något annat alternativ.

ARB (AII blockerare). Dessa mediciner verkar på ett liknande sätt som ACE-hämmare (se ovan) men på ett annat steg i samma system (ARB står för Angiotensin II Receptor Blockerare). Fördelen är att de inte ger rethosta så ofta som ACE-hämmare. Vanliga mediciner här är Cozaar, Aprovel, Atacand och Diovan. Nu finns även billigare preparat vid namn Losartan, där patentet gått ut. Även dessa mediciner ges ofta i kombinationstablett med en liten dos vätskedrivande, och får då tillägg av Comp eller Plus efter namnet, ex Cozaar Comp, Atacand Plus. Dessa mediciner har relativt lite biverkningar men kan ge bland annat yrsel.

Det är inte ovanligt att en person som medicinerar mot högt blodtryck kombinerar olika mediciner. I mitt fall tar jag Atacand Plus från ARB-gruppen, Lasix från den vätskedrivande gruppen och Plendil (en amlodipinvariant) från kalciumflödeshämmargruppen. Denna kombination fungerar mycket bra för mig och gör att jag kan fortsätta att träna hårt. Kombinationen har gett mig minst besvär i form av biverkningar. För min del som tränar är både alfablockerare och betablockerare uteslutet. En nackdel med medicinering är också att det tar ganska lång tid att skruva in blodtrycksmedicin avseende dosering och kombination av olika mediciner för att få ett bra blodtryck. Här måste man helt enkelt prova sig fram och använda uteslutningsmetoden. Ett aktivt samarbete och regelbundna läkarbesök är nödvändigt, men var beredd på att det kan ta år innan allt verkligen sitter och det är värt besväret. Den som medicinerar måste också vara beredd på en livslång medicinering.

Det finns de som brutit medicineringen och lyckats få ner blodtrycket till bra nivåer genom omläggning av livsstil och kost.

Genom att hålla koll på sitt blodtryck och se till att det håller sig på rätt nivåer, har du eliminerat en lång radda med sjukdomar. Det finns oerhört mycket att tjäna på detta. naturligtvis kan man råka ut för sjukdomar ändå, men risken att åka på många sjukdomar elimineras kraft eller försvinner. Detta om något måste ju vara en motivator för att ha järnkoll på sitt blodtryck.

Slutord

Det finns hur många webbsidor som helst i detta ämne, men jag vill här puffa lite för två sidor, som skriver på ett lättbegripligt sätt om detta jag har gått igenom här. En del har jag faktiskt hämtat därifrån. Dessa sidor rekommenderas varmt. Det finns andra sidor också.

Läs mer:

Kostdoktorn - http://www.kostdoktorn.se/blodtryck

Webbplatsen Högt blodtryck - http://högt-blodtryck.se/

Folksjukdomen högt blodtryck finns nästan garanterat i vår närhet. Om Du som läsare inte lider av detta, så finns det garanterat någon i din närhet som har detta. Med eller utan vetskap om det. Men det viktigaste är att om ett högt blodtryck konstaterats, så skall det behandlas utan dröjsmål. Föreligger minsta misstanke om detta, så gå omedelbart till en vårdmottagning eller i vissa fall apotek och få det kontrollerat.